De boomadviseurs werken met ruime expertise en innovatieve apparatuur aan duurzame én praktische oplossingen. Ze zijn gecertificeerd boomveiligheidscontroleur en/of Data Inspecteur Bomen, European Tree Worker en/of European Tree Technician en voeren uiteenlopende onderzoeken uit. Zij kunnen hierbij gebruik maken van onderstaande apparatuur:

Picus geluidstomograaf: Dit apparaat laat, door middel van geluidsgolven, een dwarsdoorsnede van de boom zien. Op deze manier kunnen holtes en aantastingen in beeld gebracht worden.

Picus TreeTronic: Door middel van elektrische weerstand wordt de aantasting in de boom inzichtelijk gemaakt. Dit apparaat wordt gebruikt na de Picus geluidstomograaf. Samen laten ze een duidelijk beeld van de aantasting zien.

Resistograaf: Dit is een boortje die de weerstand weergeeft, naarmate hij verder de boom in gaat.  Het is het ideale apparaat om de restwand van een boom te bepalen en wordt vaak in combinatie met de bovengenoemde apparatuur gebruikt.

De trekproef: Dit is een uitstekend instrument om de stabiliteit en breukvastheid van een boom te berekenen en wordt vaak toegepast als er twijfels zijn over de (toekomstige) stabiliteit, bijvoorbeeld na het uitvoeren van graafwerkzaamheden dicht bij de boom waarbij veel wortels zijn beschadigd of verloren zijn gegaan.