Onze boomtaxateurs bepalen voor u de monetaire waarde van bomen. Deze waarde wordt berekend aan de hand van de richtlijnen en het ‘Rekenmodel vervangingskosten’, opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB). De monetaire waarde, ook wel vervangingskosten genoemd, wordt uitgedrukt in euro’s en omvatten onder meer de (stichtings)kosten die nodig zijn om een vergelijkbare boom op dezelfde locatie te realiseren.

Het bepalen van de boomwaarde kan van belang zijn bij de aanvraag van een kapvergunning. Veel gemeenten hanteren een herplantplicht. Dit houdt in dat bij kap van een boom, er een boom terug geplant moet worden. Is dit om een of andere reden niet mogelijk of wenselijk, dan dient de monetaire waarde van de desbetreffende boom in het herplantfonds gestort te worden.

Ook voor het uitvoeren van boom effect analyses wordt voor aanvang van het uit te voeren werk, de monetaire boomwaarde bepaald. Op deze manier heeft de boomeigenaar goed zicht op de waarde van de bomen binnen het project en kunnen zij de aannemer erop wijzen dat het van belang is om schade aan de bomen te voorkomen.

Mocht er onverhoopt toch schade aan een boom ontstaan, dan is het ook mogelijk om de schade te verhalen op de veroorzaker. De geregistreerd taxateur (lid van de NVTB) beoordeeld de schade ter plekke. Het schadebedrag (waardevermindering van de boom) is afhankelijk van de omvang van de schade en de mate waarop dit een nadelig effect heeft op de boom.