Boomadvies Nederland ontzorgt door projecten van A tot Z in te richten en te begeleiden. Onze directievoerders zijn specialisten in boombeheer, werkvoorbereiding en de volledige coördinatie.

Een directievoerder overziet, coördineert, bewaakt de financiën en controleert het meer- en minderwerk. Het goed leidinggeven over de uitvoeringsfase van een complex project vraagt om uiteenlopende kwaliteiten. Een directievoerder van Boomadvies Nederland is dan ook veelzijdig: van teamspeler, arbiter en troubleshooter tot technicus, bemiddelaar en onderhandelaar.