Gemeenten

Wij zijn hoofdzakelijk actief in de gemeenten:

 • Amsterdam
 • Utrecht
 • Den Haag
 • Rotterdam
 • Den Bosch
 • Breda
 • Zwolle
 • Eindhoven
 • Arnhem
 • Leiden
 • Alkmaar
 • Almere
 • Lelystad
 • Gouda
 • Ede
 • Nijmegen
 • Deventer
 • Tilburg
 • Boxtel
 • Amersfoort
 • Apeldoorn
 • Amstelveen
 • Diemen

Beleid

– BEA / B.E.A. / Boom Effect Analyse / Boom Effecten Analyse / Bomen Effect Analyse / Bomen Effecten Analyse
– Boombeleidsplan
– Monumentale bomen

Ontwerp

– Haalbaarheidsstudie
– Sortimentskeuze
– Groeiplaatsinrichting / groeiplaatsadvies / ondergrondse groeiplaatsinrichting
– Verplantbaarheidsadvies

Projectvoorbereiding

– Haalbaarheidsstudie
– Quickscan Flora en Fauna Wet natuurbescherming
– Boombeschermingsplan
– Verplantbaarheidsadvies
– Groeiplaatsinrichting / groeiplaatsadvies / ondergrondse groeiplaatsinrichting

Beheer

– Boombeheerplan / beheerplan
– Boominventarisatie / bomeninventarisatie
– Boomveiligheidsinspectie / VTA / Visual Tree Assessment / Boomveiligheidscontrole
– Boomtechnisch onderzoek / NTO / N.T.O. / Nader Technisch Onderzoek / Picus / Treetronic / Trekproef / stabiliteitsbreukvastheidsonderzoek
/ Resistograaf / Pentrologger / Penetrograaf / Zuurstofmeter / vochtmeter
– Taxatie en waardebepaling bomen / NVTB / Schadetaxatie bomen

Uitvoeringsbegeleiding / detachering

– Toezichthouder / toezichthouder groen / toezichthouder bomen / toezichthouder BOR / toezichthouder Beheer
Openbare Ruimte / Toezichthouder IBOR / toezichthouder Integraal Beheer Openbare Ruimte
– Projectleider / projectleider groen / projectleider r bomen / projectleider BOR / projectleider Beheer Openbare
Ruimte / projectleider IBOR / projectleider Integraal Beheer Openbare Ruimte
– Directievoerder / directievoerder groen / directievoerder bomen / directievoerder r BOR / directievoerder Beheer
Openbare Ruimte / directievoerder IBOR / directievoerder Integraal Beheer Openbare Ruimte
– Toezicht herinrichting