De visie van Boomadvies Nederland

In het stedelijk gebied is er hevige concurrentie om de vierkante meters. Om bomen zowel boven- als ondergronds toch de ruimte te kunnen bieden, stijgt de vraag naar innovatieve oplossingen. Boomadvies Nederland speelt daarop in met zijn visie: een natuurlijke balans tussen stedelijke en groene belangen.

Boomsysteemdiensten staan tegenwoordig, mede ingegeven door de klimaatverandering, steeds meer onder de aandacht.

Door fijnstofopname is de luchtkwaliteit rondom bomen beter en door schaduwwerking geven bomen verkoeling.

Groene structuur in straten en parken geeft de leefbaarheid meer kwaliteit, waardoor ook de waarde van vastgoed stijgt.

Bomen dragen bij aan de waterberging in de stad door vochtopname van wortels.

Waar staan wij voor?

SYNERGIE

Bij het groen inrichten van het stedelijk gebied zijn altijd meerdere partijen betrokken die ieder hun eigen belangen hebben. Boomadvies Nederland brengt hen samen voor een synergie tussen groen en grijs.

OVERZICHT

Wij zijn een boomspecialist met oog voor het grote geheel. Onze ruime ervaring met de verschillende disciplines rondom het werken in het stedelijk gebied maakt het mogelijk dat we overzicht houden over het gehele proces.

ONTZORGEN

Boomadvies Nederland ontzorgt de opdrachtgever volledig op het gebied van bomen en ondergrondse inrichting. Wij verkennen alle mogelijkheden en zijn altijd op de hoogte van wetgeving en vergunningen.

“Aanplant met oog voor detail.”

Boomadvies Nederland kan u ondersteunen bij de keuze tot het juiste sortiment, passende bij de toekomstige groeiplaats. Elke boom heeft andere eisen qua groeiplaats.

Waar kunnen wij u als gemeente mee helpen?

Hieronder een greep uit onze diensten. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

CO2 beleid

Boomadvies Nederland (BAN) streeft ernaar het milieu zo min mogelijk te belasten. Wij zetten ons in voor het milieuvriendelijk en duurzaam voorbereiden, organiseren en uitvoeren van werkzaamheden. Dat wil zeggen dat we een actief beleid voeren om milieuonvriendelijke effecten, zowel op kantoor, van, naar en op de werkplek zoveel mogelijk proberen te vermijden.

 

Onze organisatie is VCA (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) gecertificeerd. Ook verwezenlijken wij duurzaamheid door o.a. deelname aan de CO2 prestatieladder.

 

De CO2 prestatieladder is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, het efficiënt gebruik maken van materieel en het gebruik van duurzame energie. Het is noodzakelijk deze duurzaamheid aan te tonen. Om deze reden hebben wij de volgende documenten, opgesteld voor onze organisatie, op onze website gepubliceerd.

BEKIJK HIER DE DOCUMENTEN: