OPDRACHTGEVER

Gemeente Amsterdam

EXPERTISES

Bodemsanering
Bodem & milieu
Ecologie
Landmeten & maatvoering
Infra

WERKZAAMHEDEN

Onderzoek, advies en realisatie

PROJECT AMSTELSTATION

Het Amstelstation heeft in 2018 een complete herinrichting ondergaan. Boomadvies Nederland heeft bij veel aspecten van dit project een adviserende en toezichthoudende rol gespeeld.

 

Niet alleen werd er middels een Boom Effect Analyse gekeken naar de mogelijkheden van het uitvoeren van de werkzaamheden rondom de bomen, maar hebben we in een Boombeschermingsplan beschreven hoe deze werkzaamheden uitgevoerd konden worden zonder schade aan de boom, of haar groeiplaats te veroorzaken. Daarnaast is er specifieke aandacht besteedt aan de inrichting van de groeiplaatsen. Bij dit project is er namelijk gekozen voor een speciale groeiplaatsconstructie: de boombunker.

 

Omdat de bomen hier als het ware in een grote plantenbak worden geplant, is het van belang om de groeiplaats zo efficiënt mogelijk in te richten om er zeker van te zijn dat de bomen voldoende beschikking hebben tot de vocht-, voedings- en zuurstofvoorziening in de bodem.  Wij hebben meegewerkt aan de inrichting van de boombunker, om deze zo optimaal mogelijk te krijgen voor de nieuw aan te planten bomen.

Project De Lairessestraat – Cornelis Krusemanstraat

De Lairessestraat – Cornelis Krusemanstraat is een belangrijke verkeersader naar het Museumplein in Amsterdam. Gedurende de herinrichting van deze verkeersader heeft Boomadvies Nederland toezicht gehouden op alle werkzaamheden die in de buurt van bomen plaats vonden. Dit betroffen niet alleen de graafwerkzaamheden ten behoeve van de aanleg van de nieuwe riolering, maar ook de nieuwe groeiplaatsinrichting van de Monumentaaliepen aan deze laan. De groeiplaats van de bomen werd ingericht met alle mogelijke boomsubstraten: verschillende boomgranulaten, bomengrond en bomenzand. Tevens werd er onder het fietspad een krattenconstructie aangelegd om ook hier extra groeiruimte te realiseren.

 

Onze toezichthouders controleerden onder meer of de geleverde substraten aan de door de opdrachtgever gestelde eisen voldeden, of de substraten na verwerken aan de eisen wat betreft de indringingsweerstand voldeden en of de groeiplaats conform ontwerptekening werd aangelegd. Naast deze specifieke punten werd er dagelijks toegezien op het naleven van de opgestelde boombeschermende maatregelen binnen het project.