Daarnaast heeft Boomadvies Nederland toezichthouders in huis met zowel een civiele als ook een groene achtergrond. Zij zien toe of de Arbowet en Milieuwetgeving worden nageleefd en of de aannemer de werkzaamheden volgens de afspraken uitvoert.

Onze directievoerders en toezichthouders kunnen hierbij onder meer gebruik maken van onderstaande apparatuur:

  • Penetrologger Dit onderzoeksapparaat meet de indringingsweerstand van de bodem. Dit maakt het draagvermogen en de doorwortelbaarheid van de bodem inzichtelijk. De penetrologger is in tal van situaties toe te passen, bijvoorbeeld bij onderzoek naar slechte groeiomstandigheden van bomen, bij het controleren van kunstmatige verdichtingen of voor algemeen bodemkundig onderzoek. De penetrologger is een sterk en betrouwbaar veldwerkinstrument, dat met een ingebouwde GPS en opslagmogelijkheden op tal van locaties inzetbaar is.
  • Bodemgasmeter Het optimale bodemzuurstofgehalte voor bomen ligt op minimaal 16% van de aanwezige bodemlucht. Bij lagere waarden zullen de groei en ontwikkeling van de boomwortels geremd worden en kunnen de wortels afsterven. Wanneer er lage bodemzuurstofgehalten worden gemeten, is het van belang de oorzaak hiervan te achterhalen.
  • Vochtmeter Dit onderzoeksapparaat maakt het vochtpercentage in de bodem inzichtelijk.