Boomadviseurs

De boomadviseurs werken met ruime expertise en innovatieve apparatuur aan duurzame én praktische oplossingen. Ze zijn gecertificeerd en voeren uiteenlopende onderzoeken uit.

Toezichthouders

De toezichthouders van Boomadvies Nederland hebben zowel een civiele als groene achtergrond. Zij stemmen alle belangen en uitdagingen die bomen in het drukke stedelijke gebied met zich meebrengen op elkaar af.

Directievoerders

De directievoerders van Boomadvies Nederland zijn specialist in boombeheer, werkvoorbereiding, onderhoud en de volledige begeleiding bij projecten.

Boomtaxateurs

De boomtaxateurs, aangesloten bij de NVTB, brengen op professionele en onafhankelijke wijze schades aan bomen in beeld.

“Boomsysteemdiensten staan tegenwoordig,
mede ingegeven door de klimaatverandering,
steeds meer onder de aandacht.”

BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE

Als boomeigenaar heeft u een wettelijke zorgplicht. Dit betekent dat de eigenaar de bomen regelmatig door een deskundige moet laten controleren.

 

Gedurende deze boomveiligheidscontrole wordt de boom middels de VTA methodiek beoordeeld op conditie en structuur. Mechanische en biologische gebreken kunnen door deze controle aan het licht komen en hier kan vervolgens op geanticipeerd worden.

KOM IN CONTACT MET ONS

LINKEDIN

E-MAIL

ONDERZOEK EN ADVIESDIENSTEN

Waar kunnen wij u helpen? Hieronder een greep uit de diensten van Boomadvies Nederland. Wilt u meer informatie over onze dienstverlening, een offerte aanvragen of een vrijblijvende afspraak maken voor advies? Neem dan contact met ons op.