ONZE CERTIFICATEN

We zetten ons dagelijks in om onze dienstverlening blijvend te optimaliseren.

Onderstaande certificeringen tonen aan dat wij ons vakmanschap op een verantwoorde en doordachte wijze uitvoeren:

 

Approved Self Assessment van de Safety Culture Ladder, beheerd door NEN.

Onderzoek en adviesdiensten ten behoeve van het duurzaam in stand houden van groen en bomen.

Handboek CO2-prestatieladder certificaat met kenmerk NC-CO2-00250.

Onderzoek en adviesdiensten ten behoeve van het duurzaam in stand houden van Groen en bomen op eenzelfde locatie in hun huidige hoedanigheid.

Certificaat kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001:2015

Onderzoek en adviesdiensten ten behoeve van het duurzaam in stand houden van Groen en bomen.

Certificaat VGM Checklist Aannemers, VCA* 2017/6.0

Onderzoek en adviesdiensten ten behoeve van het duurzaam in stand houden van Groen en bomen.