Groeiplaatsonderzoek

Groeiplaatsonderzoek

De logica is eenvoudig: een goede groeiplaats levert gezonde bomen. Een goede groeiplaats is een bodem die voldoende vocht, voeding, zuurstof en ontwikkelingsruimte biedt. Als één van deze factoren beperkt aanwezig is, dan reageert de boom hierop met groeistagnatie of zelfs afsterving. Ondergrondse oorzaken van een afnemende boomconditie zijn onder andere verdichting, vervuiling structuurbederf, bodemuitputting of een onkundig ingerichte groeiplaats.

ONDERZOEK

Met het uitvoeren van een groeiplaatsonderzoek brengen wij de kwaliteit van de diverse bodemlagen en beworteling in beeld. Tevens bepalen wij de grondwaterstand en vochttoestand van de bodem. Afhankelijk van de gewenste informatiebehoefte bestaat dit onderzoek uit:

 

  • Proefsleuven en profielboringen;
  • Bepalen indringingsweerstand met penetrologger;
  • Gasmetingen (zuurstof, CO2 en methaangas);
  • Bodemanalyses (voedingsstoffen, pH, geleidbaarheid, korrelgrootte-verdeling etc.).

 

Op basis van de resultaten brengen wij de verstoringen/knelpunten in kaart en stellen een advies op om de groeiplaatskwaliteit (weer) op het gewenste niveau te brengen.

‘Veelzijdig specialist op het gebied van bomen en ecologie’