BVC en Ecologische Schouw Houtwal Duivendrecht

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
Sight Landscaping (i.o.v. Pro Rail)

 

Expertises:
Boomveiligheidscontrole, Ecologisch Advies

 

BVC en Ecologische Schouw Houtwal Duivendrecht

Ten noordwesten van NS-station Duivendrecht staat een circa 300 meter lange houtwal direct langs het spoor. De hoofdstructuur van de houtwal bestaat uit volwassen grauwe abelen (Populus canescens). Tijdens de BVC-beoordeling werd al snel duidelijk dat een deel van het bomenbestand een behoorlijk veiligheidsrisico met zich meebrengt. Meerdere exemplaren waren scheefgegroeid en scheefgezakt richting het spoor. Voor deze eerste rij bomen is een dringend kapadvies opgesteld om de veiligheid op het spoor te kunnen waarborgen.

 

Omdat de kap in het begin van het broedseizoen moest worden uitgevoerd is voorafgaande aan de kap geïnventariseerd of er mogelijk effect zou zijn op beschermde soorten. Nadat door ons was vastgesteld dat er in de te kappen bomen geen bewoonde nesten of holtes zaten, konden de bomen zonder problemen worden gekapt.