GGZ WNB Halsteren

OVER DIT PROJECT

 

Opdrachtgever:
Quercus boomexperts B.V.

 

Expertises:
Boomveiligheidscontrole, nader technisch onderzoek, ontwerp en planvorming

 

Werkzaamheden:

Uitvoeren BVC, opstellen beheerplan

 

Boomveiligheidscontrole & beheerplan GGZ Halsteren

Het GGZ Westelijk Noord-Brabant is gevestigd op landgoed Vrederust te Halsteren. In samenwerking met Quercus boomexperts heeft Boomadvies Nederland een boomveiligheidscontrole uitgevoerd bij de bomen op het landgoed. Met behulp van Greenpoint zijn alle relevante gegevens opgenomen.

 

De resultaten uit de controle zijn vervolgens gebruikt voor het opstellen van een meerjaren beheerplan. Hierbij is niet alleen gekeken naar de boomveiligheidsmaatregelen maar ook het lange termijn beheer op het oude bomenbestand veilig en vitaal te handhaven.